Dary Bonomi Avanzi

É telegrafista, radiotelegrafista, morsista, teletypista, telexista, e outros telégrafos.